blusmiddelen

Startbewijs.nl

  Blusmiddelen
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSMIDDELEN


BLUSMIDDELEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Blusmiddelen voor gebouwen. Een brand in een gebouw kan grote schade tot nadelig gevolg hebben. Brandblusmiddelen dienen om snel een beginnende brand te bestrijden totdat de brandweer arriveert. Om lange downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblusmiddelen.

BLUSDEKEN ONLINE KOPEN


BLUSDEKEN ONLINE KOPEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

BRANDBLUSSER SYMBOOL


BRANDBLUSSER SYMBOOL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

CO2 BLUSMIDDEL 5 KG


CO2 BLUSMIDDEL 5 KG

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Blusapparaat computerruimte. Co2 blusapparaat 5 kilogram. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 blusapparaten als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuim blusapparaten.

FKO BLUSMIDDEL SCHUIM


FKO BLUSMIDDEL SCHUIM

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

BLUSMIDDEL BORD SCHUIM


BLUSMIDDEL BORD SCHUIM

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Op ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het schuim blusmiddel vermeldt. Blusmiddel pictogrammen zijn te koop voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

EHBO VERBANDKOFFERS


EHBO VERBANDKOFFERS

--BHV VERPLEEGMIDDELEN--

VOORDELEN SPRAYBLUSSER


VOORDELEN SPRAYBLUSSER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- *milieuvriendelijk brandblussen *overal inzetbaar, te monteren *meerdere malen te gebruiken *niet nadelig voor gezondheid *tot 1000V op elektra blussen *blusstof geeft geen vlekken *geschikt brandklasse A,B,F *lichtgewicht brandblusser *frituurpan brandblusser *onderhoud overbodig
 

SPRAY BLUSMIDDEL SCHUIM


SPRAY BLUSMIDDEL SCHUIM

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Schuim blusmiddel geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen) B (=vloeibare stoffen), F (=vet branden en oliebranden).

SPRAY BRANDBLUSMIDDEL


SPRAY BRANDBLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Spray brand blusmiddel is zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn beiden recyclebaar. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een redelijke afstand omdat de worpafstand ongeveer 3.50 meter is. Iedereen kan de sprayblusser zonder instructie training - cursus gebruiken.

BRANDSLANGHASPEL BORD


BRANDSLANGHASPEL BORD

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Brandhaspels dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandhaspels een pictogram bordje te plaatsen.

BONPET BLUSMIDDEL


BONPET BLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld. Wanneer de Bonpet blusser boven of nabij het brandrisico wordt geplaatst en er is geen sprake van een hoge lucht snelheid dan zorgt de Bonpet automatisch blusmiddel voor snelle brandblussing.

LEVERANCIER BLUSMIDDELEN


LEVERANCIER BLUSMIDDELEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Online goedkope blusmiddelen.

ID PICTO WATER


ID PICTO WATER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Op ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het schuim blusmiddel vermeldt. Blusmiddel pictogrammen zijn te koop voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BLUSMIDDEL OPHANGEN


BLUSMIDDEL OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

HALON BLUSMIDDEL


HALON BLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Nederland en BelgiŽ verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt.

KEUKEN BRANDBLUSSERS


KEUKEN BRANDBLUSSERS

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Met spray schuimblussers kunt u keukenbranden veilig tot 1000 Volt blussen. Blussen van een meterkast, computer, wasdroger geschiedt met sprayblussers.

LOGBOEK BLUSMIDDELEN


LOGBOEK BLUSMIDDELEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

HOEVEEL BLUSMIDDELEN


HOEVEEL BLUSMIDDELEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

CE MARKERING BLUSSERS


CE MARKERING BLUSSERS

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en overheid eisen.
 

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling.

BRANDBLUSSER BOOT


BRANDBLUSSER BOOT

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Effectieve sprayblusmiddel in spuitbus voor motorboten, speedboten, zeiljachten, enz. Tevens prima brandblusser voor veilig blussen van frituurbrand. Brandklassen ABF spray schuim brandblusser geschikt voor het gebruik op de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet- en oliebrand). Geen onderhoud meer nodig ! Bespaart +/- 25% - 40% aan brandblusser onderhoud kosten door het ontbreken van de niet verplichte jaarlijkse keuring.

AUTO BRANDBLUSMIDDEL


AUTO BRANDBLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Het is natuurlijk altijd goed om een brandblusser in de auto te hebben maar in welke landen is het nu verplicht om een brandblusser in de auto te hebben ? In Rusland, BelgiŽ Litouwen, Frankrijk, Bulgarije Estland, Letland, Griekenland Polen, RoemeniŽ en Turkije is het verplicht om brandblussers in de auto bij u te hebben.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling.

ID PICTO CO2 BLUSMIDDEL


ID PICTO CO2 BLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KG


POEDERBLUSSER 6 KG

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Poederblussers zijn met name geschikt voor buitengebruik vanwege het grote effectieve blusvermogen. Poederblussers zijn standaard al geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 graden. Hervullen poederblussers dient conform NEN 2559 ieder 10e jaar te geschieden. Dit om de goede werking van het bluspoeder blijvend te kunnen garanderen.

ID PICTO POEDERBLUSSER


ID PICTO POEDERBLUSSER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en

RIJKSTYPEKEURMERK


RIJKSTYPEKEURMERK

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit type keurmerk wordt aangegeven op brandblusmiddelen etiketten.

POEDERBLUSSER 2 KG


POEDERBLUSSER 2 KG

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- De blussende werking van een poederbrandblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten. Prima en erkende brandblusser voorzien van rijkstypekeur. De goedkoopste 2 kg brandblusser.

CO2 BLUSMIDDEL 2 KG


CO2 BLUSMIDDEL 2 KG

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BLUSMIDDELEN


OFFERTE BLUSMIDDELEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Offerte brandblusmiddelen voor particulier, bedrijf en instelling.

CONTACT


CONTACT

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Voor vragen over brandblusser wetgeving, regelgeving, eisen en door de overheid in gebouwen vereiste voorgeschreven brand beveiliging en blusmiddelen.

BLUSMIDDEL ADVIES


BLUSMIDDEL ADVIES

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Advies over het juiste type blusmiddel voor uw toepassing.

BLUSDEKEN SYMBOOL BORD


BLUSDEKEN SYMBOOL BORD

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Blusdekens dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de blusdekens een pictogram bord te plaatsen.

MABO BRANDBLUSSER


MABO BRANDBLUSSER

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- De Mabo brandblusser is gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo automatische brandblusser is een voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de verkrijg bare automatische blussers.

ID PICTO VETBLUSSERS


ID PICTO VETBLUSSERS

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn te koop voor: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BLUSMIDDEL KEUKEN


BLUSMIDDEL KEUKEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Vetbrandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk afkoelende bluswerking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F.

POEDERBLUSSER 1 KG


POEDERBLUSSER 1 KG

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Poederblusser 1 kilo 5A-21BC. De blussende werking van een poederbrandblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten. Prima en erkende brandblusser voorzien van rijkstypekeur. De goedkoopste 1 kg brandblusser.

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak nauwelijks te overzien. Stichting Salvage biedt hulp.

WERKING SPRAYBLUSMIDDEL


WERKING SPRAYBLUSMIDDEL

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- De spray schuimblusser blust met een AFFF (Aqua Fluid Foam Film) schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard meer kan toetreden zodat de brand niet meer kan bestaan. Hiernaast kan er ook met de spray schuim spuitbus brandblussers spray stootsgewijs kortstondig met zeer fijne nevel geblust worden.

GEEN ONDERHOUDKOSTEN


GEEN ONDERHOUDKOSTEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- Op brandblusser onderhoud besparen? Spray brandblussers bieden dit. De innovatieve sprayblussers behoeven geen onderhoud slechts optische controle door de gebruiker.

BLUSMIDDEL BESTELLEN


BLUSMIDDEL BESTELLEN

--ONLINE BLUSMIDDELEN-- De beste blusmiddelen voor thuis, kantoor, auto, boot, winkel, magazijn, enz.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 43
 Links 116
Door blusmiddelen i.s.m startbewijs.nl